Σκοπός

Σκοπός

Βλέπω & Διαβάζω

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρώιμης εντόπισης και αντιμετώπισης παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση, ειδικού και μη ειδικού τύπου, από την επιστημονική ομάδα του Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος

Μια βοήθεια για το παιδί – το γονιό – τον εκπαιδευτικό – το θεραπευτή 

Με την είσοδο στο σχολείο, τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Η προφορική μάθηση θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συμβολική μάθηση και την επικοινωνία. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να αποκωδικοποιούν και να κωδικοποιούν μηνύματα μέσα από σύμβολα.  

Οι βασικές δεξιότητες για την κατάκτηση της συμβολικής μάθησης και επικοινωνίας, είναι η ανάγνωση και η γραφή αντίστοιχα.  

Η όραση, η ακοή, οι κινητικές δεξιότητες των ματιών και των χεριών, καθώς και εγκεφαλικά κέντρα αποκωδικοποίησης / κωδικοποίησης, κέντρα κατανόησης και γνώσης εμπλέκονται στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.  

Πολλά παιδιά όμως, εμφανίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής. 

Που οφείλονται οι δυσκολίες;

Μπορεί να οφείλονται σε πρόβλημα οπτικόακουστικόκινητικό, ή / και στα εγκεφαλικά κέντρα αποκωδικοποίησης / κωδικοποίησης, μάθησης και γνώσης (δυσλεξία κ.ά.).  

Βλέπω & Διαβάζω!

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρώιμης εντόπισης των παιδιών με δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή και καταγραφής των ατομικών τους δυσκολιών, με σκοπό να προσφέρει κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς, στους ειδικούς θεραπευτές και εκπαιδευτικούς του κάθε παιδιού, με συγκεκριμένες προτάσεις. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκτίμηση των οπτικών δεξιοτήτων του παιδιού που χρησιμοποιούνται στην ανάγνωση και στη γραφή (ευκρίνεια κειμένου, ακρίβεια κινήσεων των ματιών πάνω στο κείμενο, αντιγραφή από τον πίνακα κ.ά.), την εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας του παιδιού και τέλος την αποτύπωση της οπτικής στρατηγικής των ματιών του κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός κειμένου, με το σύστημα RADAR

Στη συνέχεια, με ειδικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, η επιστημονική μας ομάδα αξιολογεί τα αποτελέσματα, καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις, τις οποίες μοιράζεται με τους γονείς, θεραπευτές και εκπαιδευτικούς του παιδιού.   

Η όλη διαδικασία εκτίμησης διαρκεί 30-40 λεπτά, είναι απλή, μη παρεμβατική, φιλική προς τα παιδιά, αξιόπιστη, ακριβής σε ποσοστό άνω του 95% και επαναλήψιμη στο μέλλον ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του παιδιού. 

Το Βλέπω & Διαβάζω απευθύνεται:  

–             Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διεγνωσμένη οφθαλμολογική πάθηση (μειωμένη όραση στο ένα ή και στα δύο μάτια, τεμπέλικο μάτι, στραβισμό, νυσταγμό), με ιστορικό προωρότητας ή αναπτυξιακών διαταραχών (καθυστέρηση στο περπάτημα, στην ομιλία κ.ά.), με βαρηκοία, με κινητικές διαταραχές, για να τα προετοιμάσει για τις μελλοντικές σχολικές / μαθησιακές προκλήσεις.  

–             Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή.   Με σκοπό να στηρίξει παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση και τις οικογένειές τους, αλλά και να ενισχύσει τον ρόλο και το έργο των θεραπευτών, εκπαιδευτικών, παιδοψυχολόγων κ.ά.  

about
espagr