Στραβισμού (παιδιών & ενηλίκων)

Στραβισμού (παιδιών & ενηλίκων)

Στο ειδικό αυτό τμήμα αντιμετωπίζονται ασθενείς (παιδιά & ενήλικες) με κάθε τύπο στραβισμού, νυσταγμού ή άλλες οφθαλμοκινητικές διαταραχές. Η γνώση και η εμπειρία (κλινική & χειρουργική) του επιστημονικού προσωπικού του Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος, εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα.

espagr