Σχολικής ετοιμότητας

Σχολικής ετοιμότητας

Το ξεκίνημα του σχολείου αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για όλα τα παιδιά. Πως μπορούμε να τα βοηθήσουμε σε αυτό το νέο ξεκίνημα;
Στο Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, λειτουργεί ειδικό τμήμα εκτίμησης σχολικής ετοιμότητας, όπου εκτιμάται συνολικά η οπτική λειτουργία (αισθητηριακή, οφθαλμοκινητική, οφθαλμοαντιληπτική), η αναγνωστική ικανότητα, αλλά και παράγοντες που συχνά σχετίζονται με μαθησιακές και άλλες σχολικές δυσκολίες.