Κινητικότητα & Προσανατολισμός

Κινητικότητα & Προσανατολισμός

Σε παιδιά με μερική ή ολική απώλεια όρασης η εκπαίδευση στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης είναι απαραίτητη.

Η εκπαίδευση ακολουθεί την αναπτυξιακή τους πορεία και πραγματοποιούνται σε κύκλους

Οι κύκλοι αυτοί ξεκινούν από την διάγνωση/πρώιμη παρέμβαση, συνεχίζονται στην σχολική περίοδο και καλύπτουν κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει ως την ενήλικη ζωή τους.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται στο ίδιο το παιδί , τους γονείς αλλά και την θεραπευτική ομάδα που πλαισιώνει το παιδί και την οικογένεια

espagr