Χαμηλής Όρασης

Χαμηλής Όρασης

Όταν η πλήρης ίαση δεν είναι εφικτή, οι ασθενείς (παιδιά & ενήλικες) ζουν με μόνιμα μειωμένη όραση (χαμηλή όραση), γεγονός που επηρεάζει άλλους τομείς ανάπτυξης, αλλά και την καθημερινότητά τους.
Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, διαθέτει τη μοναδική στην Ελλάδα επιστημονική ομάδα ολιστικής αντιμετώπισης προβλημάτων παιδιών και ενηλίκων με σοβαρά μειωμένη όραση -με ή χωρίς άλλες αναπηρίες-, στόχος μας είναι η βέλτιστη ποιότητα ζωής και διαβίωσής τους.

espagr