Παιδοφθαλμολογίας

Παιδοφθαλμολογίας

Το τμήμα παιδοφθαλμολογίας στο Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, θεωρείται το πιο άρτια οργανωμένο πανελλαδικά, ικανό να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε οφθαλμολογική πάθηση της βρεφικής – προσχολικής – σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
Αποστολή μας, οι μικροί μας ασθενείς, να έχουν μόνο όμορφες αναμνήσεις, από την επίσκεψη τους.


espagr