Νευροφθαλμολογίας

Νευροφθαλμολογίας

Το οπτικό σύστημα είναι μέρος του εγκεφάλου. Οπτικές διαταραχές συχνά συνοδεύουν νευρολογικές παθήσεις.
Το τμήμα νευροφθαλμολογίας , είναι πλήρως εξοπλισμένο με ειδική τεχνολογία αιχμής και δέχεται ασθενείς (παιδιά & ενήλικες) με οπτικές διαταραχές λόγω νευρολογικών προβλημάτων. Η διάγνωση, η θεραπεία αλλά και η υποστήριξη των ασθενών στην καθημερινότητά τους, αποτελούν τους βασικούς στόχους της επιστημονικής μας ομάδας.

espagr