Σκοπός

Σκοπός

Το RADAR, αποτελεί τη μοναδική μέθοδο, με ιατροπαιδαγωγικό προσανατολισμό. Σε συνδυασμό με έναν πλήρη οφθαλμολογικό και έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο είναι ικανό να εντοπίζει πρώιμα:

 • Ποια από τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση έχουν δυσλεξία
 • Ποια από τα παιδιά που ξεκινούν τη σχολική τους ζωή έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ανάγνωση στα επόμενα χρόνια

Η αξιολόγηση είναι εύκολη, γρήγορη, αντικειμενική, μη παρεμβατική και φιλική στον αναγνώστη κάθε ηλικίας. Χωρίς χρήση ειδικών γυαλιών, ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο στην οθόνη ενός υπολογιστή, και το RADAR, αυτόματα καταγράφει την αναγνωστική του ευχέρεια, το επίπεδο συγκέντρωσής του, αλλά και την δυνατότητά του να αποκωδικοποιεί και να συνθέτει τις λέξεις.

Το λογισμικό του RADAR βασίζεται σε ειδικούς αλγορίθμους, που αποτελούν προϊόν δεκαετούς έρευνας, σε Ελλάδα (Παν/μιο Κρήτης) και Αμερική (Harvard), χαίρει διεθνούς ιατρικής και παιδαγωγικής αναγνώρισης (δημοσιευμένη έρευνα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά), ενώ είναι κατοχυρωμένο σε ΕΕ και ΗΠΑ με ειδικές πατέντες.

Για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα ψηφιοποιημένης καταγραφής πλήθους παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου.

Το RADAR δεν σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τους εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους κλπ.)

Αντίθετα, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει το έργο τους. Οι σημαντικές πληροφορίες που παρέχει στους παραπάνω επιστήμονες, τους βοηθούν στην ακριβέστερη διάγνωση, στο σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, αλλά και στην αντικειμενική επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους.  Το RADAR επιτέλους δημιουργεί την αναγκαία γέφυρα μεταξύ ιατρικής, παιδαγωγικής και θεραπευτικής κοινότητας σε ότι αφορά στη δυσλεξία.

Μέθοδος R.A.D.A.R. —Γιατί να την επιλέξετε

 • Είναι γρήγορη
  • Διαρκεί μόλις 15 με 20 λεπτά.
 • Είναι εύκολη
  • Ο αναγνώστης διαβάζει μόνο ένα κείμενο στην οθόνη του υπολογιστή
 • Είναι αντικειμενική
  • Στα αποτελέσματα δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας
 • Είναι ακριβής
  • Τα ποσοστά ακρίβειας είναι μεγαλύτερα του 95%
 • Φιλική προς τον αναγνώστη
  • Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να φορέσει ειδικά γυαλιά
 • Έχει επιστημονικό υπόβαθρο
  • Είναι προϊόν δεκαετούς επιστημονικής δημοσιευμένης έρευνας
 • Είναι μοναδικό
  • Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα
 • Είναι για όλους
  • Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!

Η διεπιστημονική ομάδα των ειδικών ιατρών και επιστημόνων του ΠΚΕ, διενεργεί μια πλήρη αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 •  Έναν πλήρη οφθαλμολογικό και οπτομετρικό έλεγχο
 •  Έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο
 •  Μία ενδελεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανάγνωσης με τη Μέθοδο R.A.D.A.R.

Στη συνέχεια τα ευρήματα όλων των παραπάνω εξετάσεων αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό ιστορικό του παιδιού, έτσι ώστε να δοθούν – εάν χρειάζεται – οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες προς τους γονείς.

about