Συνέντευξη του Δρ. Κοζέη Νικόλαου στο Polis Magazino

about
Συνέντευξη του Δρ. Κοζέη Νικόλαου στο Polis Magazino

Τηλεκπαίδευση, διαδίκτυο, κινητά και tablet. Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς και τα παιδιά για να προστατεύσουν τα μάτια τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας και του εγκλεισμού στο σπίτι; Ο εγκλεισμός των παιδιών στο σπίτι και η τηλε-εκπαίδευση αύξησε εκθετικά το χρόνο χρήσης οθονών σε καθημερινή βάση. Το οπτικό σύστημα των παιδιών και των εφήβων είναι ανώριμο να αντέξει μια ψηφιακή εισβολή τέτοιας έντασης. Η “νομιμοποίηση” της πολύωρης χρήσης του διαδικτύου από πολύ τρυφερές ηλικίες, έχει οδηγήσει σε ανησυχητικά συμπτώματα, όπως: σε έντονους και συχνούς βλεφαρισμούς (σαν ‘’τικ’’), συχνούς πονοκέφαλους, ιλίγγους, πρώιμη εμφάνιση μυωπίας ή επιδείνωση μιας ήδη υπάρχουσας, εμφάνιση επίκτητων στραβισμών, εκδήλωση παροδικής διπλωπίας κ.ά. Όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν άλλα παράλληλα φαινόμενα όπως: η διάσπαση προσοχής, η ευερεθιστότητα, οι διαταραχές του ύπνου.

Μέχρι να βγούμε από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε, θα πρότεινα:

 • Η δια ζώσης τηλε-εκπαίδευση στα προσχολικά παιδιά να περιοριστεί στο ελάχιστο (όχι πάνω από μια ώρα), ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα απολύτως απαραίτητα μαθήματα.
 • Η χρήση οθονών για ψυχαγωγικούς λόγους να επιτρέπεται μόνο στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.
 • Να αποφεύγεται η τηλε-εκπαίδευση μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και η χρήση κινητών από παιδιά μικρότερα των 4 ετών. Όσο πιο μεγάλη οθόνη, τόσο πιο ξεκούραστη για τα μάτια.
 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, τα παιδιά να κινούνται μέσα στο σπίτι και να κοιτάζουν έξω από το παράθυρο, με σκοπό να αλλάζουν τον εστιασμό τους.
 • Πριν, κατά τη διάρκεια (διαλείμματα), αλλά και στο τέλος του προγράμματος τηλε-εκπαίδευσης, να ενυδατώνονται τα μάτια με σταγόνες τεχνητών δακρύων (2-3 φορές).
 • Τέλος, για οποιοδήποτε σύμπτωμα που επιμένει, να ζητούν άμεσα τη γνώμη ενός ειδικού οφθαλμιάτρου.

Distance education, internet, mobile and tablet. What advice would you give parents and children to protect their eyes during quarantine and confinement at home? Inclusion of children at home and e-learning has exponentially increased screen usage time on a daily basis. The visual system of children and adolescents is immature to withstand a digital invasion of such intensity. The “legalization” of long hours of internet use from a very tender age has led to worrying symptoms, such as: intense and frequent blinking (like “tic”), frequent headaches, dizziness, early onset of myopia or worsening of an already existing, appearance of acquired strabismus, manifestation of transient diplopia, etc. All of these come to complement other side effects such as: attention deficit, irritability, sleep disorders.
Until we get out of this unprecedented situation we live in, I would suggest:

 • Lifelong e-learning in preschool children should be limited to a minimum (not more than one hour), while in older children should be limited to only the absolutely necessary courses.
 • The use of screens for entertainment purposes should be allowed only during the weekend.
 • Avoid e-learning via mobile phone. The larger the screen, the more relaxing the eyes.
 • During breaks, children move around the house and look out the window, in order to change their focus.
 • Before, during (breaks), but also at the end of the distance learning program, moisturize the eyes with drops of artificial tears (2-3 times). Finally, for any persistent symptom, seek the advice of a specialist ophthalmologist immediately.

Έχετε βραβευτεί για το φιλανθρωπικό σας έργο και για τον εθελοντισμό σας εντός και εκτός Ελλάδος. Ποια είναι τα συναισθήματα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας ως προς τις δράσεις σας αυτές; Κάθε επιστήμονας σμιλεύει το αποτύπωμά του μέσα από το επιστημονικό του έργο, του δίνει όμως περιεχόμενο με το κοινωνικό του έργο. Η εμπλοκή μου σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές αποστολές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μόνο με χαρά με γεμίζει. Ελλάδα, Ευρώπη, Κίνα, Μογγολία, Ινδία, Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική, η ανθρώπινη ανάγκη δεν έχει χρώμα, φυλή, εθνικότητα. Ωστόσο, από όλες τις αποστολές, θα ξεχώριζα εκείνες στα ακριτικά μας νησιά και πιο συγκεκριμένα στο Καστελόριζο.
Εξετάσαμε τον πληθυσμό του ακριτικού μας νησιού, δηλώνοντας έμπρακτα το σεβασμό και την αγάπη μας σε όλους εκείνους, τους λίγους, τους απομονωμένους, που μένουν όρθιοι για να φροντίζουν για τη δική μας ασφάλεια. Στα πρόσωπα αυτών των απλών ανθρώπων βρήκαμε όλα όσα έχει ανάγκη η σύγχρονη Ελλάδα για να ξαναγίνει ξεχωριστή στον παγκόσμιο χάρτη: την απλότητα, την ανθρωπιά, το φιλότιμο, το χαμόγελο, την ευγνωμοσύνη για τη ζωή.

You have been awarded for your charity work and for your volunteering inside and outside Greece. What are the feelings you would like to share with us regarding your actions? Every scientist sculpts his imprint through his scientific work, but gives it content with his social work. My involvement in humanitarian and social missions, both in Greece and abroad, only fills me with joy. Greece, Europe, China, Mongolia, India, Middle East, Latin America, human need has no color, race, nationality. However, out of all the missions, I would single out those in our remote islands and more specifically in Kastelorizo.
We examined the population of our remote island, expressing in practice our respect and love to all those, the few, the isolated, who stand up to take care of our own safety. In the faces of these ordinary people we found everything that modern Greece needs to become special on the world map again: simplicity, humanity, philanthropy, smile, gratitude for life.

Συμμετέχετε στις 7 Μαρτίου σε μια σημαντική δωρεάν διαδικτυακή ενημέρωση με τους Lions και συγκεκριμένα τη Λέσχη Θεσσαλονίκη “Λευκός Πύργος”. Μιλήστε μας για τη συγκεκριμένη δράση και για τη συμμετοχή σας. Με χαρά δέχτηκα την πρόταση για συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη δράση, αφού το κοινωνικό έργο των Lions, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εξαιρετικά πλούσιο. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο πεδίο της οφθαλμολογίας, που είναι και πιο κοντά σε εμένα. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Η συγκεκριμένη δράση θα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό με επιστημονική χροιά.
“Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, οι παιδαγωγοί κ.ά., για την όραση των παιδιών”. Επέλεξα αυτό το θέμα, για να υπογραμμίσω ότι τα παιδιά δεν αποτελούν μια μικρογραφία ενηλίκου, αλλά είναι αυτόνομοι, δυναμικά αναπτυσσόμενοι οργανισμοί.
Τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα οπτικά απαιτητικό κόσμο. Η ψηφιακή τεχνολογία εισβάλλει νωρίς στις ζωές τους και τις κατακλύζει με εικόνες. Το αναπτυσσόμενο οπτικό τους σύστημα αντιμετωπίζει συνεχείς οπτικές προκλήσεις και πρέπει να ανταπεξέλθει. Η άρτια δόμησή του, ανατομικά και λειτουργικά, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Η όραση ολοκληρώνεται στα πρώτα 9 χρόνια της ζωής. Η παρακολούθηση της εξέλιξής της, σε σχέση με τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι προληπτικοί οφθαλμολογικοί έλεγχοι κατά την προσχολική και σχολική περίοδο είναι απαραίτητοι για κάθε παιδί. Θα πρέπει να ξεκινούν από το μαιευτήριο, να επαναλαμβάνονται στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής, στη συνέχεια στην ηλικία των 3 και 5 ετών, κατά την εισαγωγή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο και στην τρίτη δημοτικού.
Η όραση έχει ξεχωριστό ρόλο σε κάθε ηλικία. Στα δύο πρώτα χρόνια βοηθά τα βρέφη / παιδιά να επικοινωνήσουν, να κινηθούν και να εξερευνήσουν. Στα επόμενα προσχολικά χρόνια βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, να δημιουργήσουν, να εξελιχθούν αντιληπτικά. Στα σχολικά χρόνια βοηθά τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν πιο σύνθετες δεξιότητες και να αναπτυχθούν νοητικά.
Για αυτά και για άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης.

You participate on March 7 in an important free online update with the Lions and specifically the Thessaloniki Club “White Tower”. Tell us about this action and your participation. I gladly accepted the proposal for my participation in this action, since the social work of the Lions, worldwide, is extremely rich. I will focus especially on the field of ophthalmology, which is closer to me. On this occasion I would like to thank the organizers for the very honorable invitation. This action will have an informative character with a scientific tone.
“Everything parents, educators, etc. need to know about children’s vision.” I chose this theme to emphasize that children are not a miniature of an adult, but are autonomous, dynamically developing organisms.
Children grow up in a visually demanding world. Digital technology invades their lives early and floods them with images. Their evolving visual system faces constant visual challenges and must be met. Its perfect construction, anatomically and functionally, is more than necessary. Vision is completed in the first 9 years of life. Monitoring its development in relation to the general development of the child is extremely important. Preventive eye examinations during the preschool and school period are necessary for every child. They should start at the maternity hospital, be repeated in the first two years of life, then at the age of 3 and 5, when the child is admitted to primary school and in the third grade.
Vision has a special role at every age. In the first two years it helps babies / children to communicate, move and explore. In the next preschool years it helps children to develop complex motor skills, to create, to develop perceptually. In the school years it helps children to socialize, develop more complex skills and develop mentally.
We will have the opportunity to talk about these and other things during the online meeting.

Λένε ότι “Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής”. Ποια είναι η δική σας άποψη; Αυτή είναι μια όμορφη φιλοσοφική φράση με λογοτεχνική απόχρωση. Αντίστοιχη είναι και η φράση: ‘’Σε βλέπω με τα μάτια μου’’. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ψυχή (τα συναισθήματα) βρίσκεται στον εγκέφαλο και όχι στην καρδιά, και επίσης ότι οι εικόνες, δεν σχηματίζονται στα μάτια, αλλά στον εγκέφαλο. Τα μάτια αποτελούν ένα θαυμαστό όργανο που μετατρέπει το φως που μπαίνει στο εσωτερικό τους σε μικρά ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία τρέχουν κατά μήκος νευρικών οδών μέσα στον εγκέφαλο, για να φθάσουν τελικά σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπου εκεί μεταμορφώνονται σε εικόνες. Η βιολογία λοιπόν, δεν συμφωνεί με τη φράση ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, αλλά ότι ο εγκέφαλος είναι ο καθρέφτης του κόσμου που μας περιβάλλει. Πολλά παιδιά και ενήλικες με σοβαρές εγκεφαλικές διαταραχές, αντιλαμβάνονται μια διαφορετική οπτική πραγματικότητα, δύσκολα κατανοητή από εμάς τους υπόλοιπους. Η κατανόηση αυτού του οπτικού κόσμου αποτελεί το μονοπάτι προσέγγισης των ασθενών αυτών. Το πεδίο αυτό επί χρόνια έλκει την ερευνητική ματιά της επιστημονικής μας ομάδας, η οποία έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό ειδικών διαγνωστικών μεθόδων και θεραπευτικών προγραμμάτων για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και ασθενείς με εγκεφαλικές δυσλειτουργίες.
Μπροστά στα αθώα μάτια των παιδιών απλώνουμε έναν σύνθετο, πολύπλοκο και απαιτητικό κόσμο. Οφείλουμε να τα βοηθήσουμε, μέσα από τις δικές τους πρωτοβουλίες, να οικοδομήσουν γέφυρες επικοινωνίας και ασφάλειας με τον κόσμο αυτό. Άλλωστε, η ποιότητα μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στο χαμόγελο και στην ευτυχία των αδύναμων μελών της, και σίγουρα σε αυτά ανήκουν και τα παιδιά.

They say that “The eyes are the mirror of the soul”. What is your opinion? This is a beautiful philosophical phrase. The phrase “I see you with my own eyes” is similar. Today we know that the soul (emotions) is in the brain and not in the heart, and also that images are not formed in the eyes, but in the brain. The eyes are a wonderful organ that converts the light that enters them into small electric currents, which run along neural pathways in the brain, to eventually reach specific destinations, where they are transformed into images. Biology, then, does not agree with the phrase that the eyes are the mirror of the soul, but that the brain is the mirror of the world around us. Many children and adults with severe brain disorders perceive a different visual reality that is difficult for the rest of us to understand. Understanding this visual world is the path to approach these patients. This field for years attracts our scientific team, which has proceeded to the design of special diagnostic methods and treatment programs for children with developmental disorders, learning disabilities and patients with brain disorders.
In front of the innocent eyes of children we spread a complex and demanding world. We must help them, through their own initiatives, to build bridges of communication and security with this world. After all, the quality of a society is reflected in the smile and happiness of its weak members, and certainly children belong to them.