Η όραση & ανάπτυξη του παιδιού στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

about
Η όραση & ανάπτυξη του παιδιού στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

Η Επιστημονική Ομάδα του Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος – τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, με θέμα Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με Χαμηλή Όραση.

espagr