Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΕΘΑΜΒΑ

about
Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΕΘΑΜΒΑ

Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θρακης, Αν. Μακεδονίας & Β. Αιγαίου (ΟΕΘΑΜΒΑ)

Δρ. Τριανταφυλλά Μάγδα
Δρ. Κοζέης Νικόλαος
Δρ. Τυραδέλλης Στράτος
espagr