Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στην διαδικτυακή συνάντηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού

about
Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στην διαδικτυακή συνάντηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού

Διαδικτυακή συνάντηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού.

Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος ήταν εκεί με την συμμετοχή του Δρ. Κοζέη, εκπρόσωπου της Ελλάδος και μέλος της επιτροπής αντιμετώπισης παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης ανά τον κόσμο.

Στην διαδικτυακή συνάντηση συζητήθηκαν και χαράχθηκαν όλες οι στρατηγικές δράσεις για το 2020 και το 2021 υπό τις παρούσες συνθήκες, σε κάθε ήπειρο.