Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;

about
Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;

Η καλή όραση αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο που χρειάζονται, για να μπορούν:

  1. Να βλέπουν καθαρά στον πίνακα και στα τετράδιά τους !
  2. Να αναπτύξουν την ικανότητα γραφής, καθώς και σύνθετες αθλητικές δεξιότητες !
  3. Να συγκεντρώνονται σε αυτό που διαβάζουν – να το κατανοούν & να το θυμούνται!
  4. Να αναπτύξουν την αναγνωστική τους ικανότητα!
  5. Να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η όραση θα πρέπει να ελέγχεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς σε κάθε παιδί!