Έλεγχος Δυσλεξίας με την αξιόπιστη Μέθοδο R.A.D.A.R, τώρα και στην Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά στο Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδος!

about
Έλεγχος Δυσλεξίας με την αξιόπιστη Μέθοδο R.A.D.A.R, τώρα και στην Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά στο Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδος!

Το RADAR, αποτελεί μια απολύτως αξιόπιστη μέθοδο, με ιατροπαιδαγωγικό προσανατολισμό. 
Σε συνδυασμό με έναν πλήρη οφθαλμολογικό και έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο είναι ικανό να εντοπίζει πρώιμα , αν ένα παιδί έχει δυσλεξία αλλά και ποια από τα παιδιά που ξεκινούν τη σχολική τους ζωή έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ανάγνωση στα επόμενα χρόνια.

espagr