Στραβισμός

Στραβισμός

στραβισμός αποτελεί μια σχετικά συχνή πάθηση της προσχολικής ηλικίας, άν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο ασθενής με στραβισμό δεν εστιάζει συγχρόνως με τα δύο του μάτια στον ίδιο στόχο. Τα μάτια του εμφανίζουν μια απόκλιση. O βαθμός της απόκλισης (γωνίας του στραβισμού) ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, και κάποιες φορές και στον ίδιο ασθενή.

Υπάρχουν πολλοί τύποι στραβισμού, σε σχέση με την αιτία και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (συγκλίνοντες, αποκλίνοντες, κάθετοι, κυκλοστροφικοί, φανεροί, λανθάνοντες, παραλυτικοί, μη παραλυτικοί).  

Ο στραβισμός, εκτός από το αισθητικό πρόβλημα που δημιουργεί, μπορεί να επηρεάσει την πορεία ανάπτυξης της όρασης, και να διαταράξει πολλές άλλες οπτικοεξαρτώμενες λειτουργίες.

Σε ένα μάτι που στραβίζει, διακόπτεται η εξέλιξη της όρασης, κι εκείνο αμβλυωπεί (τεμπελιάζει), έτσι ο ασθενής χάνει την ικανότητα να βλέπει στερεοσκοπικά, να αντιλαμβάνεται τη διάσταση του βάθους.

Άν και οι συχνότερες αιτίες στραβισμού στα παιδιά είναι η κληρονομικότητα και τα διαθλαστικά προβλήματα, οι εγκεφαλικές και άλλες χρόνιες παθήσεις, καθώς και μια σοβαρή παθολογία στο εσωτερικό του ματιού συμπληρώνουν τη λίστα των αιτιών.

Οι στραβισμοί που εμφανίζονται σε μεγάλη ηλικία δεν είναι συχνοί και συνήθως οφείλονται σε παθολογικά αίτια ή τραύματα, και συνοδεύεται από διπλωπία.

Η αντιμετώπιση του στραβισμού στα παιδιά στοχεύει στην ευθυγράμμιση των δύο οφθαλμών και στη βελτίωση των οπτικοεξαρτώμενων δεξιοτήτων τους, ενώ η αντιμετώπιση του στραβισμού στους ενηλίκους στοχεύει κυρίως στην ανακούφισή τους από τη διπλωπία.

Ο στραβισμός, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, συνήθως αντιμετωπίζεται με:

• Γυαλιά (απλά ή πρισματικά)

• Θεραπεία κάλυψης (εάν συνυπάρχει αμβλυωπία)

• Ενέσεις Βotox

• Χειρουργική επέμβαση

• Συνδυασμό των παραπάνω

Οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε επέμβαση στραβισμού θα πρέπει να γνωρίζουν:

  1. Ότι η επέμβαση στραβισμού, άν και ανήκει στις οφθαλμολογικές επεμβάσεις χαμηλού ρίσκου για την όραση, δεν παύει να συνοδεύεται από μικρές πιθανότητες επιπλοκών. Αυτές μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Όλες όμως είναι αναστρέψιμες με κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.
  2. Τους στόχους της επέμβασης.
  3. Ανάλογα με την ηλικία του ασθενή, τον τύπο του στραβισμού, και την προσωπική του εμπειρία, ο χειρουργός επιλέγει την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.
  4. Ότι σε ποσοστό 99,5% η επέμβαση γίνεται αυθημερόν (Η διάρκεια του χειρουργείου ποικίλει κατά περίπτωση, καθώς και η παραμονή στην κλινική).
  5. Ότι σε όλα τα παιδιά ασθενείς και στους περισσότερες ενήλικες, η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, εκτός εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι, οπότε στους ενηλίκους υπάρχει και η επιλογή της τοπικής αναισθησίας (το αποφασίζουν ο ιατρός και ο ασθενής από κοινού).
  6. Ότι για περίπου 1 μήνα ο ασθενής θα παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
  7. Ότι την τελική τους θέση τα μάτια την παίρνουν σε 1 ½ μήνα μετά την επέμβαση.
  8. Κάθε περίπτωση επανεπέμβασης, είναι δυσκολότερη τεχνικά και απαιτεί έμπειρο χειρουργό, όπως και οι περιπτώσεις σύνθετων στραβισμών.
espagr