Παιδικός Καταρράκτης

Παιδικός Καταρράκτης

Γενικότερα καταρράκτης σημαίνει θόλωση του φυσικού φακού του ματιού. Αυτή η θόλωση μειώνει την όραση.

Καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία (και στην παιδική), η μορφολογία του ποικίλει, και η σοβαρότητά του κρίνεται από το εάν και πόσο επηρεάζει την όραση ενός παιδιού.

Η αποκατάσταση του παιδικού καταρράκτη είναι χειρουργική, ωστόσο δεν την χρειάζονται όλοι οι παιδικοί καταρράκτες. Μόνο 3 στα 10.000 παιδιά, εμφανίζουν καταρράκτη που πρέπει να χειρουργηθεί.

Εάν ο καταρράκτης είναι συγγενής (εμφανής από τους πρώτους μήνες της ζωής) και χειρουργήσιμος, τότε η επέμβαση θα πρέπει να γίνει τους πρώτους 2 μήνες της ζωής. Η απόφαση αφορά στον ιατρό και τους γονείς.

Ο παιδικός καταρράκτης μπορεί να είναι κληρονομικός, να οφείλεται σε δυσπλασία του φακού, σε γενετικές ή μεταβολικές διαταραχές, σε ενδομήτριες λοιμώξεις (π.χ. ερυθρά, τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοιός, απλός έρπης), σε άλλα συστηματικά νοσήματα, στην προωρότητα, σε τραύμα, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Ο παιδικός καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί κατά τη γέννηση ή αργότερα στα χρόνια της ανάπτυξης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την επέμβαση του παιδικού καταρράκτη

  1. Στόχος της αντιμετώπισης του καταρράκτη είναι η προσπάθεια ανάπτυξης της όρασης, και στη προσπάθεια αυτή, η επέμβαση αποτελεί μόνο την αρχή.
  2. Η επέμβαση διαφέρει από την αντίστοιχη του ενηλίκου και απαιτεί εμπειρία.
  3. Η αποκατάσταση του φυσικού φακού που αφαιρείται, επιτυγχάνεται είτε με την τοποθέτηση ειδικού ενδοφακού (δεν συστήνεται σε παιδιά κάτω του ενός έτους), ειδικούς φακούς επαφής ή γυαλιά.
  4. Όπως κάθε επέμβαση έτσι και αυτή,  μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, τόσο πρώιμους (μολύνσεις κ.ά.), όσο και όψιμους (γλαύκωμα, θολώσεις του οπτικού άξονα από μεμβράνες, αποκόλληση κ.ά.).
espagr