Νυσταγμός

Νυσταγμός

Ένα παιδί με νυσταγμό εμφανίζει μια συνεχή ρυθμική κίνηση των ματιών του (η κατεύθυνση της κίνησης ποικίλει από παιδί σε παιδί), ενώ κάποιες φορές οι κινήσεις των ματιών μπορεί να συνοδεύονται και από αντίστοιχες ρυθμικές κινήσεις και του κεφαλιού.
 
Ο νυσταγμός μπορεί να είναι συγγενής (όταν εμφανίζεται από τους πρώτους μήνες της ζωής), ή επίκτητος (όταν πρωτοεμφανίζεται αργότερα).

Τα αίτια μπορεί να είναι οφθαλμολογικά (πχ. αλφισμός, δυσπλασίες του οπτικού νεύρου, συγγενής καταρράκτης, δυστροφίες του αμφιβληστροειδή κ.ά.), ή νευρολογικά (πχ. σκλήρυνση κατά πλάκας, σύνδρομα, μεταβολικά νοσήματα κ.ά.).

Κάθε παιδί με νυσταγμό θα πρέπει να ελέγχεται λεπτομερώς από παιδοφθαλμίατρο και παιδίατρο, ώστε να εντοπιστεί η αιτία του νυσταγμού του. Σε περιπτώσεις επίκτητου νυσταγμού, το παιδί θα πρέπει να ελέγχεται και από παιδονευρολόγο.

Πολλά παιδιά με νυσταγμό, καταφέρνουν να μειώσουν το εύρος των κινήσεων των ματιών, υιοθετώντας συγκεκριμένη θέση κεφαλιού και βλέμματος (ραιβόκρανο).  Σε αυτή τη θέση βλέπουν καθαρότερα, και την προτιμούν για να δούν λεπτομέρειες.

Γενικά, τα παιδιά με νυσταγμό βλέπουν καλύτερα σε κοντινές αποστάσεις από ότι σε μακρινές, και τα γυαλιά συνήθως δεν βοηθούν.

Ο νυσταγμός δεν υποχωρεί μόνος του και τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται για την εξέλιξη της όρασής τους.

Ειδικά γυαλιά με πρίσματα ή χειρουργικές παρεμβάσεις συνιστώνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

espagr