Διπλωπία

Διπλωπία

Ο ασθενής με διπλή όραση (διπλωπία) βλέπει στους στόχους διπλούς. Συνήθως η διπλή όραση στους ασθενείς αυτούς εμφανίζεται μόνο όταν κοιτάζουν με τα δύο μάτια συγχρόνως (διόφθαλμα), και εξαφανίζεται όταν κλείσουν το ένα τους μάτι (δεν έχει σημασία ποιο).

Ο ασθενής με διπλωπία αντιμετωπίζει πολλά καθημερινά προβλήματα (δυσκολία στην ισορροπία και κίνηση, συντονισμούς ματιών – χεριών, οδήγηση κ.ά.).

Διπλωπία εμφανίζεται όταν τα δύο μάτια δεν εστιάζονται πάνω στον ίδιο στόχο. Σπάνια, εμφανίζεται μονόφθαλμη διπλωπία, λόγω ύπαρξης κάποιων παθήσεων το ενός ματιού.

Τα κυριότερα αίτια της διόφθαλμης διπλωπίας είναι:

• Ιογενή

• Τραυματικά (κρανίου, οφθαλμών, οφθαλμικών μυών)  

• Παθήσεις του εγκεφάλου (λοιμώξεις, όγκοι, ανευρύσματα κ.ά.)

• Αγγειακές παθήσεις

• Μυοπάθειες

• Διαταραχή των μηχανισμών ταύτισης των δύο ειδώλων

Σε κάθε ασθενή με διπλωπία, απαιτείται πλήρης οφθαλμολογικός, νευρολογικός και νευροαπεικονιστικός έλεγχος (μαγνητική ή αξονική τομογραφία).

Η θεραπευτική παρέμβαση ποικίλει, ανάλογα με το αίτιο.

espagr