Δυσχρωματοψία

Δυσχρωματοψία

Τα παιδιά με δυσχρωματοψία δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τα χρώματα, το κόκκινο, το πράσινο ή το κυανό. Συνήθως αντιλαμβάνονται τα χρώματα με διαφορετική φωτεινότητα. Η δυσχρωματοψία αφορά κυρίως στους άνδρες (8% του ανδρικού πληθυσμού) και λιγότερο στις γυναίκες (0.5% του γυναικείου πληθυσμού), και υπάρχει κληρονομικότητα.

Ωστόσο, ορισμένες παθήσεις του οπτικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν μείωση της αντίληψης των χρωμάτων, όπως παθήσεις του οπτικού νεύρου, της ωχράς κηλίδας κ.ά.

espagr