Αναγνωστικές και Μαθησιακές Δυσκολίες

Αναγνωστικές και Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια διαταραχή που αφορά στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή.

Το παιδί αδυνατεί να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς.

Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι μεγάλο, αλλά η συχνότερη αφορά στις δυσκολίες στην ανάγνωση (δυσλεξία).

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή ανικανότητα που εκδηλώνεται ως δυσκολία στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση κειμένου. Δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες δυσκολίες στην ανάγνωση που οφείλονται σε αδυναμίες στην όραση και στην ακοή, σε χαμηλή νοημοσύνη ή σε ελλιπή εκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι τα άτομα με δυσλεξία αποτελούν το 5-17% του πληθυσμού, ωστόσο τα ποσοστά πρώιμης διάγνωσής της εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι πολύ χαμηλά.

H μέθοδος R.A.D.A.R., μέσω του ειδικού λογισμικού της, αξιολογεί εύκολα και γρήγορα την αναγνωστική ευχέρεια ενός παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής πλήθους παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου. Πρόκειται για μια εξέταση γρήγορη και φιλική προς τον αναγνώστη. Το μόνο που έχει να κάνει ο αναγνώστης είναι να διαβάσει ένα κείμενο μπροστά από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών ή άλλων εργαλείων.  

espagr