Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 54ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

about
Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 54ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Η επιστημονική ομάδα του ΠΕ συμμετείχε στο 54ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 16-18/9, στον Βόλο.

espagr