Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 53ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό συνέδριο

about
Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 53ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό συνέδριο

Η επιστημονική ομάδα του Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος, στο 53ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό συνέδριο που πραγματοποήθηκε 15-17 Οκτωβρίου στην θεσσαλονίκη.

Ο Δ/ντης του Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος , πρώην πρόεδρος της ΟΕΒΕ και της Ομοσπονδίας Ελλ. Οφθαλμολογικών εταιρειών κ Νίκος Κοζέης, με τον κ Δημήτρη Μικρόπουλο νυν πρόεδρο της ΟΕΒΕ και πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του 53ου Πανελληνίου Οφθσλμολογικού συνεδρίου.
Ο Ν. Κοζέης συντόνισε την κεντρική επιστημονική τράπεζα παιδοοφθαλμολογίας με θέμα: Νεότερα δεδομένα στην παιδοοφθαλμολογία, επίσης προτάθηκε από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να εκφωνήσει τιμητική διάλεξη με θέμα: Η ανάπτυξη της όρασης στα παιδιά


Η Μ. Τριανταφυλλά παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των παιδικών οφθαλμικών αλλεργιών.


Ο Σ. Τυραδέλλης παρουσίασε τα αίτια, τις συνοδές οπτικές διαταραχές και ότι νεότερο στην αντιμετώπιση της παιδικής κεφαλαλγίας


espagr