Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 47ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας .

about
Το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 47ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας .

H Δρ. Τσενίκογλου Χριστίνα, εκπροσωπώντας το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος στο 47ο Ευρωπαικό Συνέδριο Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας στο Μόναχο, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα δύο σημαντικών κλινικών ερευνητικών μελετών.


espagr