Ορισμοί

Ορισμοί

Μερικοί χρήσιμοι όροι που αφορούν στην όραση για ανάγνωση και γραφή !

Οπτική οξύτητα: Είναι η ικανότητα οπτικής ευκρίνειας των συμβόλων του κειμένου. 

Εστίαση: Είναι η ικανότητα διατήρησης του βλέμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, που επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώσει τις οπτικές πληροφορίες για αποκωδικοποίηση. 

Σακκαδικές κινήσεις: Είναι γρήγορες διόφθαλμες κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση, μετακινώντας τα μάτια από ένα σημείο εστιασμού στο αμέσως επόμενο.  

Στρατηγική των ματιών κατά την ανάγνωση / γραφή: Κατά την ανάγνωση, τα μάτια εκτελούν μια σειρά εστιάσεων και σακκαδικών κινήσεων πάνω στο κείμενο, ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική ανάλογα με τη δυσκολία του κειμένου.  

Ανάστροφες σακκαδικές: Είναι σακκαδικές κινήσεις μετακίνησης του βλέμματος αντίστροφα προς τη ροή του κειμένου (προς τα πίσω), σε λέξεις που έχει ήδη διαβάσει, με σκοπό τον επανεστιασμό επάνω τους για την καλύτερη κατανόησή τους.  

Στρατηγική των ματιών κατά την ανάγνωση – τυπικού αναγνώστη 
Στρατηγική των ματιών κατά την ανάγνωση – δυσλεξικού αναγνώστη

Οι μπλε κύκλοι είναι οι εστιάσεις και οι πορτοκαλί γραμμές είναι οι σακκαδικές κινήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της εστίασης και τόσο μεγαλύτερη και η δυσκολία του αναγνώστη στο σημείο αυτό. Επίσης, όσο μικρότερες οι σακκαδικές κινήσεις τόσο χαμηλότερη και η αναγνωστική ευχέρεια του αναγνώστη. 

about