Ορισμοί

Ορισμοί

Προτού προχωρήσουμε στη Μέθοδο R.A.D.A.R., ας εξηγήσουμε μερικούς όρους, που θα φανούν χρήσιμοι στην συνέχεια.

Εστίαση: είναι η διατήρηση του βλέμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, η οποία επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώσει τις πληροφορίες κατά την ανάγνωση.

Σακκαδικές κινήσεις: είναι γρήγορες ταυτόχρονες κινήσεις και των δύο ματιών προς την ίδια κατεύθυνση. Οι σακκαδικές κινήσεις μετακινούν το βλέμμα από το ένα εστιακό σημείο στο επόμενο.

Αναγνωστικό μονοπάτι: Οι άνθρωποι εναλλάσσουν εστιάσεις με σακκαδικές κινήσεις. Η συνολική ακολουθία των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων κατά την ανάγνωση, ονομάζεται αναγνωστικό μονοπάτι.

Οπτική οξύτητα: είναι η ακρίβεια και καθαρότητα της όρασης, που εξαρτάται από την ποιότητα εστίασης της εικόνας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, μέσα στο μάτι, και από την ικανότητα του εγκεφάλου στην επεξεργασίας εικόνας.

Οπισθοδρόμηση: είναι η κίνηση που κάνει ο αναγνώστης, μετακινώντας το βλέμμα του πίσω σε λέξεις που έχει ήδη δει και τις ξαναδιαβάζει.

Αναγνωστικό μονοπάτι τυπικού αναγνώστη 
Αναγνωστικό μονοπάτι δυσλεξικού αναγνώστη

Οι μπλε κύκλοι είναι οι εστιάσεις και οι πορτοκαλί γραμμές είναι οι σακκαδικές κινήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της εστίασης και τόσο μεγαλύτερη και η δυσκολία του αναγνώστη στο σημείο αυτό. Επίσης, όσο μικρότερες οι σακκαδικές κινήσεις τόσο χαμηλότερη και η αναγνωστική ευχέρεια του αναγνώστη.

about