Δεν φοβόμαστε! Προστατευόμαστε!

about
Δεν φοβόμαστε! Προστατευόμαστε!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες υγιεινής.


Προς αποφυγή συνωστισμού, συνιστούμε την προσέλευση στην ακριβή ώρα του ραντεβού σας , συνοδευόμενοι αυστηρά από έναν συνοδό.